Allan Kokkota - natuurehituse juhatuse liige

Allan Kokkota – Natuurehituse juhatuse liige

Põhimõtted

  • kasutame materjale, mis on tervisele ohutud
  • eelistame materjale, mille tootmiseks on võimalikult vähe energiat kulutatud
  • eelistame taaskasutatavaid materjale: näiteks savi, puitu, looduskive, pilliroogu jne.
  • maja plaanimisel võtame arvesse päikeseenergia kasutust ja permakultuuri põhimõtteid, et suurendada maja komponentide sünergiat energiasäästu ja kasutusmugavuse saavutamiseks
  • ehitame nii, et loodust ja teisi inimesi häiritakse minimaalselt
  • kasutame elektrit ja muid loodusvarasid säästlikult
  • lammutame selliselt, et materjale või jääke saaks võimalikult suures mahus korduv- või taaskasutada
  • innustame oma kliente tarbima ökoloogilisi tooteid ja mahepõllumajanduslikult kasvatatud toitu

OÜ Natuurehitus kuulub Ökoehituse Ühingusse ja Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastrisse.