Saavutused ja põhimõtted

OÜ Natuurehituse on lõiminud keskkonnateadikkust oma igapäevategevustessse. Olgu see näiteks prügi sorteerimine objektil või põhimõttelised valikud ökomärkidega toodete kasuks. 13 tegevusaasta jooksul oleme teinud sadu erinevaid töid väikestest toaremontidest kuni majadeni “võtmed kätte”. Natuurehituse esimene kinnisvaraarendus Sakus valiti ETV saatesse “Oma kodu” kui näide huvitavast ja keskkonnateadlikust lahendusest. Natuurehitus on olnud Ökoehituse Ühingu üks asutajatest ning “Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri” üks liikmetest olles alati pidanud oluliseks keskkonda ja tervislikku eluviisi.

Natuurehituse missiooniks on inimeste elukvaliteedi parendamine ehitades ja korraldades hoolivalt.

  • eelistame materjale, mille tootmiseks on võimalikult vähe energiat kulutatud
  • eelistame taaskasutatavaid materjale: näiteks savi, puitu, looduskive, pilliroogu jne.
  • maja plaanimisel võtame arvesse päikeseenergia kasutust ja permakultuuri põhimõtteid, et suurendada maja komponentide sünergiat energiasäästu ja kasutusmugavuse saavutamiseks
  • kasutame elektrit ja muid loodusvarasid säästlikult
  • lammutame selliselt, et materjale või jääke saaks võimalikult suures mahus korduv- või taaskasutada